Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w ZS Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w SP w Podolanach - etap II

Zapytania i odpowiedzi (20.04.2012)

 

 

ZPD-2/2012                                       Kalwaria Zebrzydowska, dn. 20.04.2012 r.

 

 

 

Zapytania i odpowiedzi

dotyczące

przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 119146 - 2012; data zamieszczenia: 16.04.2012 r.,
dotyczącego  zadania

„Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły  na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w Zespole Szkół Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Podolanach -  etap II -  wykonanie placu zabaw.”

Pytanie nr 1

Jakiego rodzaju drewna należy użyć do konstrukcji  placu zabaw w Podolanach, gmina Kalwaria Zebrzydowska. Czy w urządzeniach „zestaw zabawowy” i „kogucik sprężynowiec” wymagane jest drewno rdzeniowe, czy klejone?

 

Odpowiedź na pytanie nr 1

Rodzaj drewna jaki należy użyć to drewno rdzeniowe,  wymagane w  wersji standardowej.

 

Powyższe ustalenia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

 

Dyrektor
Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Mirosława Oczkowska