VI Pielgrzymka Regionalnych Towarzystw Kultury

Magiczna Kalwaria to szczególne miejsce. Do Sanktuarium Kalwaryjskiego od wieków przybywają pielgrzymi różnych stanów, zawodów oraz grup społecznych. 21 kwietnia 2012 r. w pielgrzymce przybyli też członkowie i sympatycy Regionalnych Towarzystw Kultury z Małopolski. Tą VI Pielgrzymkę Regionalnych Towarzystw Kultury do Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach zadań zleconych przez Urząd Gminy w Kalwarii Zebrzydowskiej.
W spotkaniu modlitewnym wzięło udział 148 osób. Przedstawiciele reprezentowali:
1. Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej.
2. Towarzystwo Przyjaciół Bystrej.
3. Chrzanowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne w Chrzanowie.
4. Towarzystwo Przyjaciół Skawiny.
5. Towarzystwo Przyjaciół Orawy.
6. Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej.
7. Towarzystwo Miłośników Ziemi Jadownickiej.
8. Towarzystwo Przyjaciół Libiąża.
9. Stowarzyszenie Twórców Ludowych.
10. Stowarzyszenie „ Klub Przyjaciół Wieliczki”
11. Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury wKrakowie.
12. Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej.


Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą koncelebrowaną, której przewodniczył oraz homilię wygłosił o. Salezy Franciszek Nowak z tutejszego Sanktuarium. W koncelebrze uczestniczył ks. Władysław Pilarczyk z Krakowa.
We mszy św. uczestniczyli również burmistrz miasta Zbigniewa Stradomskiego, wiceburmistrz Haliny Cimer oraz dyrektor CKSiT Edward Szumara, którzy swoją aktywną postawą wzbogacili Ewangelię.
Po mszy świętej przy kaplicy Piłata rozpoczęła się Droga Krzyżowa prowadzona przez brata Bonawenturo, podczas której reprezentanci wszystkich stowarzyszeń czytali rozważania przy poszczególnych stacjach. Po zejściu z Góry Ukrzyżowania uczestników pielgrzymki udali na przygotowany posiłek, do restauracji w Domu Pielgrzyma w klasztorze oo. Bernardynów, gdzie przywitała ich kapela „U Panka”. Spotkanie to stało się okazją do wspólnego śpiewania oraz wymiany doświadczeń i podarków przywiezionych przez niektóre stowarzyszenia.
Wszyscy uczestnicy pielgrzymki otrzymali pamiątkowa plakietki.
Osoby, które nie mogły uczestniczyć w Drodze Krzyżowej, po klasztorze oprowadził i zaznajomił z historią tego miejsca Rafał Gralewski.Wszystko filmował Stanisław Sypniewski, a dokumentację zdjęciową powierzono Grupie Wolontariuszy „Animus”.

Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej bardzo serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom pielgrzymki za ich obecność oraz wspaniałą atmosferę i udział w modlitwie. Dziękujemy również oo. Bernardynom za bardzo dobre przyjęcie

Kalwaria Zebrzydowska kwiecień 2012r.
Krystyna Duda