Świadczenie usług terapii psychologicznej, świadczenie usług doradztwa zawodowego oraz świadczenie usług prawniczych w zakresie poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego celem podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodo(...)

Informacja o wynikach postępowania

 

 

Znak: OPS-0717POKL/ZP/1/2012
Kalwaria Zebrzydowska, 09.05.2012r

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

na świadczenie usług terapii psychologicznej, świadczenie usług doradztwa zawodowego oraz świadczenie usług prawniczych w zakresie poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego celem podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno –zawodowych, w tym świadczenie poradnictwa specjalistycznego interwencji kryzysowej i mediacji rodzinnej w 2012r

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług terapii psychologicznej, świadczenie usług doradztwa zawodowego oraz świadczenie usług prawniczych w zakresie poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego celem podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno –zawodowych, w tym świadczenie poradnictwa specjalistycznego interwencji kryzysowej i mediacji rodzinnej w 2012r, znak: OPS- POKL/ZP/1/2012, na podstawie art. 92 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz 759 ze zm.) informuję, że najkorzystniejsza oferta w zakresie poszczególnych zadań została złożona przez:

 

ZADANIE nr 1

Pracownia Rozwoju Osobistego Sylwester Karnas, 36-233 Wesoła 457

Wartość oferty brutto: 10.990,00 zł

Łączna ilość uzyskanych punktów: 88 w tym:

Ilość punktów wg kryterium cena: 80,00

Ilość punktów wg kryterium doświadczenie: 8,00

ZADANIE nr 2

Pracownia Rozwoju Osobistego Sylwester Karnas, 36-233 Wesoła 457

Wartość oferty brutto: 10.440,00 zł

Łączna ilość uzyskanych punktów: 91 w tym:

Ilość punktów wg kryterium cena: 75,00

Ilość punktów wg kryterium doświadczenie: 16,00

ZADANIE nr 3

Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego, ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków

Wartość oferty brutto: 7.920,00 zł

Łączna ilość uzyskanych punktów: 88 w tym:

Ilość punktów wg kryterium cena: 80,00

Ilość punktów wg kryterium doświadczenie: 8,00

 

Ponadto w postępowaniu zostały złożone oferty które uzyskały następującą punktację:

ZADANIE nr 1

  1. EUROPARTNER  Sp. z o.o., ul. Wschodnia 6, 43-600 Jaworzno, wartość oferty brutto: 13.300,00 zł. Łączna ilość uzyskanych punktów: 74 w tym: ilość punktów wg kryterium cena: 66; Ilość punktów wg kryterium doświadczenie: 8.
  2. PRINCIPIS Sp. z o.o., ul. Mokra 34B , 05-870 Błonie, wartość oferty brutto: 13.230,00 zł. Łączna ilość uzyskanych punktów: 70 w tym: ilość punktów wg kryterium cena: 66; Ilość punktów wg kryterium doświadczenie: 4.
  3. Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego, ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków, wartość oferty brutto: 15.000,00 zł. Łączna ilość uzyskanych punktów: 78 w tym: ilość punktów wg kryterium cena: 58; Ilość punktów wg kryterium doświadczenie: 20

ZADANIE nr 2

  1. PRINCIPIS Sp. z o.o., ul. Mokra 34B , 05-870 Błonie, wartość oferty brutto: 12.980,00 zł. Łączna ilość uzyskanych punktów: 60 w tym: ilość punktów wg kryterium cena: 60; Ilość punktów wg kryterium doświadczenie: 0.
  2. Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego, ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków, wartość oferty brutto: 13.000,00 zł. Łączna ilość uzyskanych punktów: 72 w tym: ilość punktów wg kryterium cena: 60; Ilość punktów wg kryterium doświadczenie: 12.
  3. CDE Centrum Doradztwa i Edukacji Sylwia Obara, ul. Targowa 16a/75, 25-520 Kielce, wartość oferty brutto: 9.800,00 zł. Łączna ilość uzyskanych punktów: 80 w tym: ilość punktów wg kryterium cena: 80; Ilość punktów wg kryterium doświadczenie: 0.

ZADANIE nr 3

  1. PRINCIPIS Sp. z o.o., ul. Mokra 34B , 05-870 Błonie, wartość oferty brutto: 8.388,00 zł. Łączna ilość uzyskanych punktów: 79,00 w tym: ilość punktów wg kryterium cena: 75; Ilość punktów wg kryterium doświadczenie: 4.

 

 

Z poważaniem

Dorota Pocztowska
p.o. kierownika MGOPS
w Kalwarii Zebrzydowskiej