Świadczenie usług terapii psychologicznej, świadczenie usług doradztwa zawodowego oraz świadczenie usług prawniczych w zakresie poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego celem podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodo(...)

Sprostowanie do wyników postępowania

 

Znak: OPS-0717POKL/ZP/1/2012
Kalwaria Zebrzydowska, 09.05.2012r

 

SPROSTOWANIE DO WYNIKÓW  POSTĘPOWANIA

na świadczenie usług terapii psychologicznej, świadczenie usług doradztwa zawodowego oraz świadczenie usług prawniczych w zakresie poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego celem podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno –zawodowych, w tym świadczenie poradnictwa specjalistycznego interwencji kryzysowej i mediacji rodzinnej w 2012r

W związku z przesłaną w dniu dzisiejszym informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie świadczenia usług terapii psychologicznej, świadczenie usług doradztwa zawodowego oraz świadczenie usług prawniczych w zakresie poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego celem podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno –zawodowych, w tym świadczenie poradnictwa specjalistycznego interwencji kryzysowej i mediacji rodzinnej w 2012r, znak: OPS- POKL/ZP/1/2012, informuje, że Zamawiający omyłkowo podał błędną ilość pkt przyznanych wg kryterium „doświadczenie” dla Firmy CDE Centrum Doradztwa i Edukacji Sylwia Obara,ul. Targowa 16a/75, 25-520 Kielce

Jest : 0

Winno być: 4 pkt

Łączna ilość punktów: 84.

 

Z poważaniem,

Dorota Pocztowska
p.o. kierownika MGOPS
w Kalwarii Zebrzydowskiej