Kierownik SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Kalwaria Zebrzydowska dnia 11.05.2012r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 7 w Kalwarii Zebrzydowskiej

W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiejz dnia 7 marca 2012 roku wpłynęły 2 oferty – w ustalonym terminie.

W wyniku wstępnej analizydokumentów złożonychna w/w stanowisko, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się dwóch kandydatów, spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie:

  1. Krystyna Grzesiek zam. Wadowice
  2. Leszek Gawin zam. Kraków


Burmistrz Miasta
Zbigniew Stradomski