Dotyczy naboru na kierownika SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej

Informacja Burmistrza Miasta

 

 

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w dniu 23 maja br. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, której zadaniem było wyłonienie kandydata na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Podczas spotkania, Komisja przeprowadziła rozmowy z dwoma Kandydatami a następnie odbyły się głosowania. W ich wyniku, żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów, i w takiej sytuacji konkurs pozostał nierozstrzygnięty.

Burmistrz Miasta
Zbigniew Stradomski