XXII Sesja Naukowa Młodzieży "Ocalić od zapomnienia"

5 czerwca odbyła się XXII Sesja Naukowa Młodzieży „Ocalić od zapomnienia” zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej.

Ten cykl spotkań dla młodzieży został zapoczątkowany w 1990 roku, a ich celem jest przybliżenie historii naszej Małej Ojczyzny. Historia to ludzie, wydarzenia, ale także wytwory kultury materialnej. W czasie tegorocznej Sesji młodzież gimnazjalna przedstawiła wybrane zabytki naszej gminy w postaci prezentacji multimedialnych.

 

Prezentacje przygotowali:

ZS nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej – Magdalena Kurpiel, Karolina Wadas
„Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej na terenie Kalwarii i okolic”
opiekun: mgr Grzegorz Kruk
ZS nr 4 w Zebrzydowicach – Ewelina Mirocha

Konwent o. Bonifratrów w Zebrzydowicach”
opiekun: mgr Monika Pawlica
ZS w Przytkowicach – Aleksandra Dyrga, Justyna Opyrchał
„Zabytkowe kapliczki w Stanisławiu Dolnym - Dolany”

ZS w Przytkowicach – Anna Kowalczyk, Natalia Brózda, Estera Kowalska
„Historia kościoła parafialnego w Przytkowicach”
opiekun: mgr Bożena Longa

ZS nr 8 w Stanisławiu Dolnym – Magdalena Sadłoń, Wiktoria Gaura, Magdalena Wąsowicz
„Cmentarz parafialny w Zebrzydowicach i jego zabytki”
opiekun: mgr Grzegorz Kruk

ZS w Barwałdzie Średnim – Albert Łuczak, Maciej Latocha, Krzysztof Kowalczyk, Bartłomiej Mrugała
„Kościół św. Erazma w Barwałdzie Dolnym – perła architektury drewnianej”
opiekun: mgr Małgorzata Malciak

Za najciekawszą uznano prezentację dotyczącą cmentarza w Zebrzydowicach przygotowaną przez zespół ze Stanisławia Dolnego – gratulujemy autorom i opiekunowi!

W czasie Sesji zostały także rozdane nagrody za Konkurs Plastyczny „Zabytek mojej najbliższej okolicy” Tematem prac był wybrany zabytek: kościół, kaplica, dwór, kapliczka przydrożna, pomnik cmentarny, stary dom itp. , znajdujący się blisko miejsca zamieszkania ucznia. Nadesłane prace wykonane były różnymi technikami : rysunek ołówkiem, akwarela, farba plakatowa, wydzieranka, witraż.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych – dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Komisja konkursowa w składzie: p. Urszula Wiśnicka, p. Anna Żurek i p. Maciej Malec, przyznała nagrody w kategorii szkół podstawowych następującym uczniom:
I miejsce – Karolina Guzdek kl. V Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym
II miejsce – Klaudia Goczał kl. V a ZS nr 1 w Kalwarii Zeb.
III miejsce – Patrycja Kania kl V b ZS nr 2 w Brodach

Wyróżnienie w tej kategorii wiekowej otrzymała Julia Woźniczko kl VI a ZS nr 1 w Kalwarii Zeb.

Wśród uczniów gimnazjów nagrody otrzymali:

I miejsce – Ewelina Lepiarz kl II ZS nr 4 w Zebrzydowicach
II miejsce – Aleksandra Kordel kl III c ZS nr 1 w Kalwarii Zeb.
III miejsce – Marta Pacut kl I ZS nr 7 w Barwałdzie średnim
Wyróżnienie otrzymała uczennica kl IIIc ZS nr 1 w Kalwarii Zeb. - Karolina Jakubiec.

Autorzy najlepszych prac otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w Konkursie Plastycznym i Sesji Naukowej Młodzieży dziękujemy.
Dziękujemy także nauczycielom historii i plastyki za opiekę merytoryczną i pomoc w organizacji spotkania.

 

Bogusława Moskała
wiceprezes TPKZ