Asystent rodziny

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kalwarii Zebrzydowskiej


Asystent rodziny
nazwa stanowiska pracy


Informuję, że w wyniku wstępnej analizy na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci, spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

  1. Świętek Agnieszka – Zawadka
  2. Malina Sylwia – Lanckorona
  3. Adamczyk Ewa – Klecza Dolna
  4. Moskwa Justyna – Brody
  5. Frączek Monika – Wadowice
  6. Żeglińska Ewa – Wadowice
  7. Janik-Serwin Anastazja – Przytkowice


Zostały złożone dokumenty przez P. Wąsek Barbarę – Barwałd Górny, które nie spełniają wymogów formalnych.

p.o. kierownika MGOPS
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Dorota Pocztowska