Asystent rodziny

Ogłoszenie o wyniku naboru

 

 

Asystent rodziny - ogłoszenie o wyniku naboru


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko asystenta rodziny do zatrudnienia na w/w stanowisko zakwalifikowała się
P. Moskwa Justyna zam. Brody.

Uzasadnienie:
Pani Justyna Moskwa spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie wyższe . Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że kandydat posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku asystenta rodziny.

p.o. kierownika
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dorota Pocztowska


Kalwaria Zebrzydowska, 05.07.2012r.