BISCEGLIE - nowe miasto partnerskie Kalwarii Zebrzydowskiej

W październiku 2011 roku, władze włoskiego miasta Bisceglie zwróciły się z propozycją nawiązania współpracy partnerskiej z Kalwarią Zebrzydowską.

„…Wyrażając uczucia naszej wspólnoty, mocno związanej z kultem Matki Boskiej Bolesnej oraz inicjatywę naszych, lokalnych stowarzyszeń, inspirowani osobą Błogosławionego Jana Pawła II, niniejszym popieramy partnerstwo z Waszym miastem…”

Burmistrz Francesco Spina przekazuje, iż jego miasto jest otwarte na wiedzę i wymianę oraz współdziałanie z innymi podmiotami promującymi wartości pokoju, solidarności i braterstwa. Szeroko rozpowszechnione uczucia religijne znajduję swój wyraz w ruchach stowarzyszeniowych, włącznie z tymi związanymi z osobą Jana Pawła II, który jest szczególnie szanowany.

W ślad za inicjatywą łączącą nasze Sanktuaria Maryjne, pragniemy aby podobne ogniwo łączyło władze administracyjne naszych wspólnot gminnych i w sposób formalny zatwierdziło współpracę mieszkańców na gruncie wartości religijnych i obywatelskich.

W odpowiedzi na taką inicjatywę Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej w dniu 28 czerwca 2012 r. podjęła uchwałę w sprawie: współpracy i współdziałania z miastem Bisceglie we Włoszech, położonym w regionie Apulia, w prowincji Barletta-Andria-Trani.

Bisceglie to miasto położone w południowej części Półwyspu Apenińskiego, nad Morzem Adriatyckim. Jego gospodarka opiera się na rolnictwie, rzemiośle, działalności wytwórczej i turystyce skoncentrowanej w porcie i plażach. Miasto zadziwia klimatem artystycznym i pięknem architektonicznym