Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego wyjazdu szkoleniowego w ramach realizowanego projektu systemowego pn. Pomóż sobie. Program aktywizacji społecznej i zawodowej bezrobotnych w gminie Kalwaria Zebrzydowska w październiku w 2012r, znak...

Informacja o wynikach postępowania przetargowego (17.09.2012)

 

 

Znak: OPS-0717POKL/ZP/5/2012                       Kalwaria Zebrzydowska, 17.09.2012r

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWNAIA PRZETARGOWEGO

 

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na Zorganizowanie i przeprowadzenie  dwudniowego wyjazdu szkoleniowego w ramach realizowanego projektu systemowego pn. „Pomóż sobie. Program aktywizacji społecznej i zawodowej bezrobotnych w gminie Kalwaria Zebrzydowska” w październiku w 2012r., znak: OPS- POKL/ZP/5/2012, na podstawie art. 92 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz 759 ze zm.) informuję, że najkorzystniejsza oferta została złożona przez:

PRINCIPIS Sp. z o.o., ul. Mokra 34B , 05-870 Błonie

Wartość oferty brutto: 13.090,00 zł

Łączna ilość uzyskanych punktów: 84 w tym:

Ilość punktów wg kryterium cena: 80,00

Ilość punktów wg kryterium doświadczenie: 4,00

 

Ponadto w postępowaniu zostały złożone oferty które uzyskały następującą punktację:

  1. Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC,  ul. Warszawska 49/50 , 25-531 Kielce   - 18.000,00zł. Łączna ilość uzyskanych punktów: 66,17 w tym: ilość punktów wg kryterium cena: 58,17; Ilość punktów wg kryterium doświadczenie: 8.
  2. EKO-SYSTEM P.P.-R.O.E. i I.S,  ul. Rumińskiego 3, 62-800 Kalisz  - 17.844,00 zł. Łączna ilość uzyskanych punktów: 62,68 w tym: ilość punktów wg kryterium cena: 58,68; Ilość punktów wg kryterium doświadczenie: 4.
  3. Agencja Turystyczna ALFA-TOUR, ul. Kleeberga 4, 56-400 Oleśnica  - 16.698,60zł. Łączna ilość uzyskanych punktów: 66,71 w tym: ilość punktów wg kryterium cena: 62,71; Ilość punktów wg kryterium doświadczenie: 4.
  4. Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego, ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków – 16.550,00zł. Łączna ilość uzyskanych punktów: 83,27 w tym: ilość punktów wg kryterium cena: 63,27; Ilość punktów wg kryterium doświadczenie: 20.

 

Z poważaniem

Dorota Pocztowska
p.o. kierownika MGOPS
w Kalwarii Zebrzydowskiej