Projekt pod nazwą Możesz więcej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - świadczenie usługi edukacyjnej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (11.10.2012)

 

 

Numer ogłoszenia: 393446 - 2012; data zamieszczenia: 11.10.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 384604 - 2012 data 05.10.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych, ul. Mickiewicza 42, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 33 8766331, fax. 33 8766331.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi edukacyjnej obejmującej prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu ystemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych pod nazwą Możesz więcej zwanej dalej usługą edukacyjną, dla następujących szkół podstawowych wchodzących w skład niżej wymienionych jednostek: 1) Zespół Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 14, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, 2) Zespół Szkół nr 2 w Brodach, Brody 479, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, 3) Zespół Szkół nr 3 w Przytkowicach, Przytkowice 542, 34-141 Przytkowice, 4)Zespół Szkół nr 4 w Zebrzydowicach, Zebrzydowice 193, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, 5) Zespół Szkół nr 5 w Barwałdzie Górnym, Barwałd Górny 213, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, 6) Zespół Szkół nr 6 w Leńczach, Leńcze 276, 34-142 Leńcze, 7) Zespół Szkół nr 7 Barwałdzie Średnim, Barwałd Średni 70, 34-124 Klecza Górna, 8) Zespół Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym, Stanisław Dolny 256, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, 9) Szkoła(...)

 

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pełne brzmienie)
Zmiany w SIWZ

 

(11.10.2012)