WDROŻENIE "USTAWY ŚMIECIOWEJ"

W dniu 22.11.2012 r. odbyło się kolejne spotkanie w związku z wdrożeniem tzw. „ustawy śmieciowej” z udziałem Radnych Rady Miejskiej, Sołtysów, Kierowników Jednostek Organizacyjnych JST oraz zainteresowanych podmiotów. W spotkaniu uczestniczyli również mieszkańcy. Celem spotkania było omówienie opracowania „Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Kalwaria Zebrzydowska wraz z kalkulacją stawek opłat za gospodarowanie tymi odpadami. Opracowanie zostało wykonane przez firmę ARUP, która specjalizuje się w tej dziedzinie.
Informujemy również, że w dniu 7 grudnia (piątek) o godzinie 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta - „budynku wielofunkcyjnym” przy ul. Mickiewicza 4 w Kalwarii Zebrzydowskiej - odbędzie się kolejne spotkanie poświęcone „gospodarce śmieciowej” na terenie naszej gminy, na które zapraszamy mieszkańców.