Oświadczenie Burmistrza

Oświadczenie w sprawie ugody pomiędzy Burmistrzem Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, a byłą grupą referendalną.

 

Kalwaria Zebrzydowska dnia 17 stycznia 2013 r.

Oświadczenie Burmistrza

 

Szanowni Państwo!

Aby uciąć wszelkie spekulacje i jednocześnie zamykając rozdział kampanii referendalnej, której przecież nie byłem inicjatorem, pragnę poinformować, że 14 stycznia br. przed Sądem Rejonowym w Wadowicach została zawarta ugoda pomiędzy Burmistrzem Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, a byłą grupą referendalną.
Sąd umorzył postępowanie.
Ugoda z natury rzeczy oznacza pokojowe i kompromisowe zakończenie sporu oraz akceptację faktu, że nie ma zwycięzców ani pokonanych. Stąd wszelkie konfrontacyjne komentarze ze strony uczestników postępowania uważam za niewłaściwe oraz za przejaw braku kultury i zasad moralnych lub kolejne pomówienia. Moi oponenci winni kierować się w tej sytuacji zasadą „milczenie jest złotem”.Chyba, że inaczej rozumieją pojęcie zgody.
Ja otwieram nową, czystą kartę wzajemnej komunikacji. Tymczasem niektórzy próbują na nowo wzniecać nienawiść i siać zamęt, bo widocznie to jest ich sposób na życie.
Jestem przekonany, że mieszkańcy naszej Gminy nie pragną konfilktów, lecz spokoju i pozytywnych działań.


Z poważaniem,

Zbigniew Stradomski
Burmistrz Miasta
Kalwarii Zebrzydowskiej