Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że od dnia 30.04.2013 r. w tut. Urzędzie przyjmowane będą „Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.
Deklaracje przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu:
― w pokoju nr 12 i 14 (II piętro)
― w pokoju nr 10 (I piętro)
― w Biurze Obsługi Mieszkańców (parter)

Jednocześnie informujemy, że przedmiotowe deklaracje na terenie gminy Kalwarii Zebrzydowskiej dostarczane są właścicielom nieruchomości:
- w sołectwach - przez Sołtysów,
- na terenie miasta - przez Przewodniczących Zarządów Osiedli.

 

PLIKI DO POBRANIA

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Objaśnienia dotyczące wypełniania deklaracji

Segregacja odpadów komunalnych w Gminie Kalwaria Zebrzydowska - ulotka