Infolinia telefoniczna dla składających deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od dnia 6 maja 2013 r. jest uruchomiony
telefon o numerze 690 260 155.

Telefon jest obsługiwany przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej w zakresie udzielania informacji dotyczących gospodarki śmieciowej w Gminie. Informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30 natomiast w czwartki od godz. 9:00 do 17:00.