Gobeliny Żywieckie

W lokalu Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej przy ul. Mickiewicza 2 ponownie gościmy żywieckich artystów, gobeliniarzy – Władysławę Klinowską i Stanisławę Masny. Wystawę gobelinów otwarto 22 maja 2013 r. z udziałem autorek prac, Burmistrza Miasta, Zastępcy Burmistrza Miasta, Dyrektora CKSiT, członków Towarzystwa oraz zaproszonych gości. Ta ekspozycja to szóste przedsięwzięcie w ramach wymiany kulturalnej między Żywcem a Kalwarią Zebrzydowską trwającej od ośmiu lat.

Wystawionych zostało kilkadziesiąt obrazów w gobelinach utkanych, o różnych wielkościach, przedstawiające przepiękne kwiaty oraz krajobrazy. Jest to ręczna robota , utkana z kawałeczków wełny, tradycyjnymi technikami, o wspaniałej kolorystyce i oryginalnym wykonaniu. Gobeliniarstwo to piękna, lecz bardzo trudna i pracochłonna profesja, obecnie zanikająca, dlatego warto było tą wystawę zobaczyć. Istniejąca sekcja gobeliniarska przy Klubie Seniora TMZŻ w Żywcu , z inicjatywy pani Władysław Klinowskiej podtrzymuje dawne tradycje tkackie Ziemi Żywieckiej.
Dziękujemy autorom za udostępnienie swoich prac i kontynuowanie wzajemnej przyjaźni między Żywcem a Kalwarią Zebrzydowską . Wystawę można będzie podziwiać do 10 czerwca br. Zapraszamy.

Krystyna Duda