Dożynki gminne w Leńczach

W słoneczne, niedzielnie popołudnie, 8 września w sołectwie Leńcze odbyły się II Dożynki Gminne.

 

Uroczystość została zorganizowana z wielkim rozmachem i bardzo dobrze przygotowana, zgromadziła liczne grono zacnych gości w osobach senatora Andrzeja Pająka, starosty Jacka Jończyka, radnych powiatu, samorządowców z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska wraz z burmistrzem, sponsorów, rolników ze wszystkich sołectw na terenie gminy - wyróżnionych za wzorcowe prowadzenie gospodarstwa rolnego i wielu mieszkańców. Honorowymi gośćmi byli kapłani  Ks. prof. Jan Piątek oraz Przeor Konwentu Bonifratrów o. Damian Wasylewicz a także prof. Jerzy Trela wraz z małżonką. Mszę Świętą odprawiono w kościele parafialnym Św. Piotra i Pawła w Leńczach, poprowadził ją ks. proboszcz Bohdan Ciołczyk.

Dożynkowe wieńce przygotowane przez gospodynie z Leńcz zdobiły ołtarz,a następnie ubogacały orszak dożynkowy i zostały przekazane wyróżniającym się rolnikom wszystkich sołectw w gminie. Było dużo atrakcji towarzyszących piknikowej atmosferze i podniebne pokazy pilotażu paralotni.

Burmistrz Zbigniew Stradomski w okolicznościowym wystąpieniu podkreślił, że Święto Plonów to do jedna z najpiękniejszych tradycji wpisanych w historię polskiego rolnictwa a czas zakończenia prac polowych jest doskonałą okazją do złożenia podziękowań. To także odpowiedni moment do wyrażenia naszej wdzięczności za pracę ludzi wywodzących się z tej Ziemi, a także przybliżenia mieszkańcom i gościom jej dorobku. Leńcze powstały w początkach XIII wieku, leżąc wówczas na granicy ziemi krakowskiej i opolskiej. Ta malownicza miejscowość, położona na wzgórzach rozpościera najpiękniejszą panoramę w okolicy. Można stąd zobaczyć Górę Lanckorońską, Kalwarię Zebrzydowską, Babią Górę i pasmo Polic, a także krakowskie Bielany .

Nie brakuje tutaj szlaków turystycznych oraz miejsc rekreacji. Leńcze to piękne zabytki - dwór wybudowany przez ówczesnych właścicieli Leńcz - rodzinę Brandysów, przepiękny Kościół pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła, zaprojektowany przez architekta Zygmunta Gawlika, gdzie w wieży kościelnej (wysokiej na ok. 50 m.) znajduje się zabytkowy dzwon z 1534 r. Wspomnieć należy również o tutejszych, wyjątkowych przydrożnych kapliczkach. To tutaj urodził się znakomity rzeźbiarz i malarz – Bronisław Chromy, którego osobistym darem dla miejscowości jest pomnik Papieża Jana Pawła II, usytuowany w pobliżu kościoła. Leńcze to także rodzinna miejscowość wybitnego aktora i pedagoga – Jerzego Treli. W sołectwie prężnie rozwija się kultura, zamiłowanie Leńczan do muzyki ma swoje odzwierciedlenie w powstałym „Chórze Kobiet” czy działalności,,Orkiestry Dętej’’. Funkcjonuje tutaj również ,,Koło Gospodyń Wiejskich’’, które przyczyna się do podtrzymywania pięknych tradycji kulinarnych, gdzie Panie miło spędzają czas a swoimi niezwykłymi potrawami okraszają niejedną lokalną imprezę. Tą wyjątkową atmosferę i aurę życzliwości tworzą przede wszystkim mieszkańcy Leńcz.

- Chcę także powiedzieć kilka słów o inwestycjach i zadaniach jakie w okresie obecnej wykonuje w Leńczach samorząd. W minionym roku w skład miejscowego Zespołu Szkół weszło nowoczesne Przedszkole – usytuowane opodal w Podolanch, a w tzw. Agronomówce powstała dla dzieci świetlica środowiskowa, obok której w okresie wakacji powstał piękny plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców. Remontujemy i budujemy w miarę posiadanych możliwości drogi i chodniki – mając świadomość, że potrzeb jest wiele i nie wszystkie możemy zaspokoić. Prężnym ośrodkiem różnorodnych inicjatyw społecznych jest jednostka OSP, której baza, dzięki zaangażowaniu strażaków, ale także wsparciu samorządu znacząco wypiękniała - powiedział burmistrz Stradomski.

Funkcjonowanie w sołectwie Wiejskiego Ośrodka Zdrowia znacząco ułatwia mieszkańcom dostęp do usług lokalnej służby zdrowia. W trosce o tworzenie dobrej bazy sportowej podjęta została decyzja o przejęciu przez Gminę terenu LKS,,Leńcze’’ i rozpoczęciu budowy obiektu sportowego, który tego roku ma być w stanie ,, surowym zamkniętym’’.

- Są też plany na kolejne inwestycje w tym Sołectwie, a priorytetem musi być ,,droga na Wiśnicz’’ . Dziękując za szczęśliwe zebranie plonów rolnikom, jestem wdzięczny wszystkim mieszkańcom za pracę i inicjatywy na rzecz rozwoju Sołectwa Leńcze. Szczególnie dziękuję za przygotowanie tej dzisiejszej uroczystości dożynkowej Starostom Dożynek Państwu Jolancie i Marcinowi Madej, Radzie Sołeckiej na czele z Panią Sołtys Jolantą Krzeszowską - Mirocha, Strażakom OSP w Leńczach, uświetniającemu śpiewem uroczystość- Chórowi Kobiet ,, Spryciary’’, który prowadzi Pan Marian Górkiewicz i dyrekcji szkoły za piękny występ taneczny przegotowany przez uczniów. Szczególne podziękowanie skierować należy Orkiestrze Dętej z Leńcz pod batutą kapelmistrza Michała Kwiatkowskiego za koncert nagrodzony gromkimi brawami. Wieniec i chleb to symbole, które odwołują się do chrześcijańskich wartości, wspólnoty lokalnej oraz solidarności między ludźmi. Przypominają nam o trudzie i poświęceniu wszystkich ludzi pracujących na roli. Niech ten dzień będzie ukoronowaniem całego roku pracy, przyniesie radość i chwilę relaksu - mówił burmistrz.