Inspektor w Referacie Architektury i Nieruchomości

Informacja o wynikach naboru [12.09.2013]


Informacja o wynikach naboru

 

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej uprzejmie informuje, że nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy inspektora w Referacie Architektury i Nieruchomości Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie
W wyniku ogłoszenia naboru zostały złożone trzy oferty. Żadna z ofert nie spełniła formalnych kryteriów zawartych w ogłoszeniu o naborze.

 

/-/ Informacja z up. Burmistrza