115 rocznica urodzin s. Izabeli

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki oraz Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo Prowincja Krakowska zapraszają na uroczystość okazji 115 rocznicy urodzin Szarytki S.Izabeli Łuszczkiewicza SM, która odbędzie się 24 września 2013 r.
Program:
godz. 10:00 – uroczysty apel młodzieży szkolnej przy tablicy pamiątkowej w Zebrzydowicach
1. godz. 16.00 – intencyjna msza św. w kościele parafialnym pw. św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej z udziałem O. dra Józefa Łucyszyna CM, O. Dyrektora Krakowskiej Prowincji Sióstr Miłosierdzia.
2. godz. 17.00 – „ Stare Kino” ul. Mickiewicza 4. Panel historyczny:
„Studenckie lata Zofii Izabeli” – prof. dr hab. Urszula Perkowska, „Zofia Łuszczkiewicz – Siostra Izabela, Siostra Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo” – S.Józefa ,
„ S. Izabela na pielęgniarskim szlaku” – Helena Matoga, Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich,
„Dla wolności – S.Izabela w ruchu oporu” – Edward Szumara.
3. Wystąpienie S. Anny Brzęk SM, Siostry Wizytatorki Krakowskiej Prowincji Sióstr Miłosierdzia.
4. Wystąpienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Zbigniewa Stradomskiego.
5. Otwarcie wystawy pt. „Siostra Izabela oddana w pełni miłości Chrystusa Ukrzyżowanego”