Kalwaryjskie Misterium Chleba

W niedzielę 29 września br. w Bazylice oo. Bernardynów,  już po raz drugi obchodzono Kalwaryjskie Misterium Chleba.

Delegacje kół kobiet z Leńcz, Barwałdu Średniego, Przytkowic i Zarzyc Wielkich złożyły pokłon przed świętą ikoną w podziękowaniu za dar życia i dar chleba powszedniego. Razem z nimi za plony tegoroczne dziękowali przedstawiciele władz  gminnych.

W czasie mszy św. odprawianej w intencji kobiet ziemi kalwaryjskiej, ich rodzin i wszystkich mieszkańców gminy celebrans O. Egidiusz Włodarczyk odniósł się do wartości chleba, który jest darem Boga dla życia biologicznego, odniósł się również do potrzeby dzielenia się chlebem ducha, którego istota nie może być pomijana, a która stanowi o istocie człowieczeństwa każdego z nas.

Tradycją już staje się Kalwaryjskie Misterium Chleba, którego organizatorami są Klasztor OO. Bernardynów oraz Centrum Kultury, Sportu i Turystyki. Tegorocznej uroczystości przewodniczyły panie z Koła Kobiet „Babikrąg” z Zarzyc Wielkich, którego przewodnicząca pani Dorota Słonina odczytała Akt Zawierzenia Matce Bożej Kalwaryjskiej Kół Kobiet gminy Kalwaria Zebrzydowska. Czytamy w nim m.in.: ” Jesteśmy tu (…) po to, by przypomnieć czym jest szacunek dla chleba. Bo mieć szacunek dla chleba, to mieć go dla swojej ojczystej ziemi, dla życia, dla człowieka i dla jego pracy. Tego szacunku uczyły nas nasze matki, a teraz my przekazujemy tę mądrość życiową młodemu pokoleniu. Pragniemy uczyć młode pokolenie patrzenia na chleb z miłością. Pragniemy uczyć patrzenia z miłością na chleb młodzież i dzieci, „by w tym chlebie dostrzegały pola szerokie i kłosy pochylone, ciężkie od ziarna i kłaniające się Bogu w podzięce. Niech przez ten chleb zobaczą niebo otwarte nad naszą matką – polską ziemią i kroczą drogą Ewangelii aż na zagony niebieskie”.(…) Pani Kalwaryjska – w Twoje Matczyne ręce, my kobiety tej kalwaryjskiej ziemi, zawierzamy dzisiaj: dzieci i młodzież, małżeństwa i rodziny, chorych, cierpiących, ludzi w podeszłym wieku, a zwłaszcza tych, którzy już kończą swoją ziemską wędrówkę i prosimy, byś ich wszystkich otoczyła płaszczem swej matczynej opieki i wyprosiła u Swego Syna potrzebne łaski.

 

Źródło: ckstkalwaria.com