Otwarcie "Filkówki"

W niedzielę 6 października br. odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanego pawilonu sportowego „Filkówka” w Barwałdzie Średnim. W uroczystości udział wzięli: Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Zarządu Klubu Sportowego „Filkówka”, Radni Rady Miejskiej, Sołtys wsi Barwałd Średni, zawodnicy i działacze klubu sportowego oraz liczni mieszkańcy. Poświęcenia obiektu dokonał Ksiądz Wiesław Widuch – Proboszcz Parafii p.w. Św. Erazma w Barwałdzie Dolnym.
Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 449.560,- złotych, w tym dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na kwotę 197.935,- złotych. Zakres prowadzonych prac obejmował zagospodarowanie terenu wokół pawilonu sportowego oraz wyposażenie samego obiektu.