Edukacja to najlepsza inwestycja w przyszłość

„Święto Edukacji Narodowej to właściwy czas do przekazania podziękowań za całoroczną pracę; kształcenie, wychowanie i opiekę dzieci i młodzieży” – powiedział Burmistrz Zbigniew Stradomski otwierając gminną uroczystość Dnia Nauczyciela, zorganizowaną tego roku 15 października w obiekcie ,,Kalwarianka’’.

O wyjątkową oprawę artystyczną uroczystości zadbali uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym. W czasie spotkania, nauczycielom wręczone zostały nagrody Burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej i Dyrektorów Szkół.

 

„Stan nauczycielski w Gminie Kalwaria Zebrzydowska liczy ok. 236 osób (w przeliczeniu  na pełne etaty). To grupa pedagogów, która odgrywa bardzo ważną rolę w życiu naszej lokalnej społeczności.

Szczególne podziękowanie kieruję do Dyrektorów szkół  za pomoc  w realizacji szkolnych inwestycji, zadań opiekuńczych – pracę świetlic środowiskowych, przygotowanie półkolonii; zimowych i letnich oraz zaangażowanie w organizację wielu imprez i uroczystości gminnych, a także bardzo dobrą współpracę z Urzędem Miasta i gminnymi instytucjami kultury. Naszą mocną stroną jest  bardzo dobra współpraca szkół  z rodzicami i lokalnym środowiskiem.

Szkoła jest centrum kulturalno - edukacyjnym sołectwa/ miasta, inspiruje i zachęca do podejmowania oddolnych inicjatyw, promuje sport  poprzez wykorzystanie bazy ,, Orlików’’  oraz działalność szkolnych klubów sportowych.  W roku bieżącym uczniowie odnieśli znaczące sukcesy  edukacyjne; wysokie wyniki w nauce, uczestnictwo w konkursach, zawodach oraz innych przedsięwzięciach promujących miasto i gminę – świadczy o tym, zwiększająca się co roku liczba uczniów uhonorowanych  nagrodami Burmistrza na koniec roku szkolnego.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje praca nauczycieli nakierowana na wyszukiwanie i rozwijanie talentów sportowych, muzycznych, artystycznych i innych.

Główne kierunki polityki oświatowej Burmistrza i Samorządu to ustawiczne dążenie do ograniczania nakładów na tzw. wydatki bieżące , a jednocześnie zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju najmłodszych mieszkańców naszej gminy, a także:

 1. Troska o bazę szkół poprzez podnoszenie jej estetyki i funkcjonalności – w br. wykonanie termomodernizacji  siedmiu Zespołów Szkół w gminie.
 2. Tworzenie nowych placówek: przedszkoli, świetlic środowiskowych czy otwarta ostatnio szkoła muzyczna.
 3. Finansowanie półkolonii latem i zimą, dofinansowywanie wielu imprez, wyjazdów i innych dla dzieci i młodzieży.
 4. Fundowanie stypendiów i nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży.
 5. Działalność Rady Młodych i Wolontariatu.
 6. Inwestowanie w zaplecze rekreacyjno – sportowe; budowa i renowacja bazy sportowej, np. w Kalwarii Zebrzydowskiej, Barwałdzie Średnim, Leńczach.
 7. Miejsca rekreacji dla dzieci ;  place zabaw ,, Radosna szkoła’’, place fitness.
 8. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na zadania edukacyjne – uczestnictwo w wielu programach i aplikowanie o środki inwestycyjne.
 9. Edukacja historyczna i patriotyczna, obywatelska ;między innymi współpracą z IPN- prelekcje, UM Kraków – pociąg papieski i inne cykliczne uroczystości poświęcone Janowi Pawłowi II, wystawy o tematyce historycznej, spotkania z osobami zasłużonymi w dziedzinie kultury.
 10. Lokalna Służba Zdrowia  i MGOPS to jednostki gminy wspierające realizację zadań opiekuńczych i promocji zdrowia , przykładem są np. dodatkowe szczepienia, białe niedziele, dodatkowe badania stomatologiczne i inne działania.
 11. Polityka kadrowa w gminie, w miarę posiadanych możliwości, nastawiona jest na ochronę lokalnego rynku pracy nauczycieli i nowe miejsca zatrudnienia.”

Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej
Zbigniew Stradomski