Informacja na temat usunięcia nazwiska B.Olbrychta z kalwaryjskiego pomnika

W związku z dyskusją toczącą się na komisjach i sesjach Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej na temat usunięcia nazwiska generała Brunona Olbrychta z pomnika usytuowanego na skwerze opodal sali widowiskowej CKSiT w Kalwarii Zebrzydowskiej, a przedstawiającego ukoronowanego orła z uniesionymi do lotu skrzydłami, trzymającego w szponach szarfę z napisem "Partyzantom Armii Krajowej pod dowództwem por. Alojzego Piekarza ps. "Lep" którzy we wrześniu 1944r. wyrwali z rąk Gestapo w Kalwarii Zebrzydowskiej gen. bryg. Brunona Olbrychta pseudonim "Olza" społeczność Gminy" - publikujemy zgromadzoną w tym temacie dokumentację.


1. Pismo a dnia 03.04.2009r. artysty rzeźbiarza prof. Bronisława Chromego skierowane do Burmistrza Miasta Augustyna Ormantego, w którym przekazuje na własność miasta Kalwaria Zebrzydowska pomnik swojego autorstwa. (PDF)

2. Uchwałę Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie wzniesienia pomnika. (PDF)

3. Pismo Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie skierowane do CKSiT w Kalwarii Zebrzydowskiej. (PDF)

4. Pismo z dnia 28.12.2012r. P. Jerzego Rojka do Komisji Rewizyjnej RM w Kalwarii Zebrzydowskiej. (PDF)

5. Pismo w przedmiotowej sprawie, Burmistrza Miasta Zbigniewa Stradomskiego z dnia 25.01.2013r. skierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej, w odpowiedzi na pytanie zadane przez J. Rojka, a odczytane na XXIII Sesji Rady Miejskiej. (PDF)

6. Pismo w przedmiotowej sprawie, Burmistrza Miasta Zbigniewa Stradomskiego z dnia 24.01.2013r. skierowane do Jacka Jończyka Starosty Wadowickiego w związku z tablicą umieszczoną na budynku ZSiPO w Kalwarii Zebrzydowskiej dla, której to szkoły Starostwo jest organem prowadzącym. (PDF)

7. Pisma z dn. 14.01.2013r. oraz 14.05.2013r. skierowane do IPN w Krakowie o informację na temat życia i działalności Brunona Olbrychta oraz oceny historycznej postaci. (PDF)

8. Odpowiedz na w/w pismo Jacka Jończyka Starosty Wadowickiego z dn. 07.02.2013r. (PDF)

9. Skargę skierowaną przez P. Jerzego Rojka, złożoną na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w Kalwarii Zeb. W dniu 07.05.2013r. (PDF)

10. Pismo Rady Miejskiej z dnia 13.02.2013r. skierowane do P. J. Rojka w przedmiotowej sprawie oraz do radcy prawnego z prośbą o opinię prawną. (PDF)

11.Uchwałę Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 10.10.2013r. w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Burmistrza Miasta złożonej przez P. J. Rojka. (PDF)

12. Odpowiedz na w/w pismo IPN w Krakowie IPN w Krakowie z dn. 14.10 2013r. (PDF)