Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza organizacje pozarządowe, pożytku publicznego, wolontariaty i jednostki podległe organom administracji publicznej do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Zaproszenie i regulamin (PDF)