Wieczór wspomnień

Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza na wieczór wspomnień, który odbędzie się 28 listopada 2013 r. w lokalu TPKZ przy ul. Mickiewicza 2.