II Małopolski Sejmik Towarzystw Lokalnych i Regionalnych w Krakowie

Dnia 23 listopada 2013 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie odbył się zjazd w 100-lecie Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego i II Małopolski Sejmik Towarzystw Lokalnych i Regionalnych, które połączone zostały z jubileuszem 80-tych urodzin autora około 50 monografii, znawcy ruchu regionalistycznego, wybitnego historyka Pana Prof. Feliksa Kiryka.

Odczytanych zostało wiele interesujących referatów przez profesorów, pracowników naukowych krakowskich uczelni, jak i przez samych regionalistów działających na rzecz swoich Małych Ojczyzn.

Nie zabrakło tematu dotyczącego Kalwarii Zebrzydowskiej. Nasza miejscowość wymieniana była wielokrotnie, a prezes  Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej przedstawiła  referat o działalności tego stowarzyszenia na rzecz lokalnej społeczności. Wystąpienie zostało wysoko ocenione przez słuchaczy. To dobra praktyka promocji przed zacnym i licznym gronem, nie tylko samego Towarzystwa, ale przede wszystkim gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Takie zjazdy to okazja do wymiany doświadczeń na temat działań w środowisku lokalnym oraz nowych kontaktów i  pomysłów, które można zaszczepić w naszym środowisku.

Krystyna Duda