Wieczór Wspomnień

Listopad sprzyja refleksjom na temat przemijania. Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej tradycyjnie, w ostatni czwartek miesiąca, zorganizowało w swoim lokalu Wieczór Wspomnień. Ta cenna inicjatywa zgromadziła liczne grono zainteresowanych. Wspominano tych, którzy żyli pośród nas, wnosząc swój wkład w rozwój lokalnej społeczności. W tym roku przypomniano: Rodzinę Glanowskich z Zebrzydowic i ś.p. Leszka Augustyniaka z Kalwarii Zebrzydowskiej.

Rodzinę Józefa i Heleny Glanowskich ich dziesięciorga dzieci, a szczególnie Mieczysława Glanowskiego - inżyniera górnika, doktora nauk technicznych, dyrektora Kopalni Węgla Kamiennego Niwka-Modrzejów w Sosnowcu, Ministra Górnictwa w pierwszych latach osiemdziesiątych - zaprezentował wiceprezes TPKZ Zbigniew Kochan. Najważniejsze wydarzenia z życia Mieczysława oraz nieżyjącego rodzeństwa przypomnieli bracia Stanisław i Józef. Swoimi wspomnieniami o koledze szkolnym - Mieczysławie Glanowskim podzielił się również Pan Wicher.

Leszek Augustyniak – artysta malarz, podharcmistrz, założyciel Drużyny Harcerskiej męskiej i żeńskiej, sportowiec, działacz sportowy i społeczny, człowiek zaangażowany w życie miasta i Klasztoru w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wraz z żoną Jadwigą zorganizował Bibliotekę Miejską przy ul. 1 Maja (obecna ul. 3 Maja) w Kalwarii Zebrzydowskiej. Postać Leszka Augustyniaka zaprezentowała jego córka, Radosława Wojas. Spośród zgromadzonych wiele osób pamiętało Leszka Augustyniaka i chętnie dzieliło się swoimi wspomnieniami, wzbogacając portret tej osoby. Cenne informacje o jego działalności sportowej przekazał Pan Aleksander Cimer.

Prezentacje wspominanych osób dopełniła wystawa zdjęć i pamiątek.

Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej dziękuje za udostępnienie materiałów wykorzystanych przy organizacji Wieczoru Wspomnień, a wszystkim zgromadzonym za aktywny udział w spotkaniu i wspaniałą atmosferę.

Krystyna Duda
Bogusława Moskała


„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”