Marek „Marnicki” Studnicki - spotkanie autorskie

Dnia 30 stycznia 2014 roku odbyło się spotkanie autorskie Marka Studnickiego, twórcy lokalnego Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej.

Lokal przy ul. Mickiewicza 2 wypełniony po brzegi, dużo szacownych gości, po raz pierwszy przedstawiciele Gminnej Spółdzielni” SCh” w Kalwarii Zebrzydowskiej w osobach: prezes Zarządu Roman Miśkowiec i w-ce prezes Anna Kasiarz. Nie zabrakło również dyrektora CKSiT Edwarda Szumary, dziennikarza z „Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej” Jacka Dyrlagi oraz przedstawiciela naszego sanktuarium br. Salwatora. Uroczysty nastrój spotkania potęgowała ciekawość.

Nastąpiła prezentacja autora promowanej książki „SPOWIEDŹ”, a sam autor mówił o procesie tworzenia, o zmaganiu się z różnymi trudnościami i ich pokonywaniu. Deklamował swoje i ulubionych poetów wiersze oraz czytał wybrane. Przerywnikiem były kolędy w wykonaniu br. Salwatora wspólnie śpiewane.

Wielka to uczta duchowa. Dumą napawała nas świadomość, że wśród nas są wspaniali, oryginalni, utalentowani ludzie, którzy uskrzydlają naszą wyobraźnie, pobudzają myślenie, są pokarmem dla ducha. Jesteśmy wdzięczni autorowi, że wzbogacił kulturę naszego środowiska, że dołożył cegiełkę do ogólnego dobra kulturalnego.

Nie zabrakło również pokarmu dla ciała w postaci małych, finezyjnych przekąsek, napojów i słodkiego „co nieco”.

W spotkaniu uczestniczyło około 40 osób.

Gratulujemy i życzymy autorowi dalszych sukcesów na niwie literackiej .

Prezes TPKZ
Krystyna Duda