Kalwarianie w Watykanie u JP2

Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza na wystawę pamiątkowych fotografii w roku kanonizacji bł. Jana Pawła II. Wernisaż wystawy odbędzie się 24 kwietnia 2014 r. o godz. 16:00 w siedzibie TPKZ.