Budowa dziewięciu placów OUTDOOR FITNESS w miejscowościach: Leńcze przy boisku sportowym, Stanisław Dolny, Barwałd Górny, Leńcze przy Agronomówce, Podolany, Zebrzydowice, Brody, Przytkowice, Barwałd Średni oraz placu rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej

[14.04.2014] Pytanie i odpowiedź

 

 

znak postępowania: ZP.271.10.2014

Pytania, odpowiedzi i inne informacje dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 71267 – 2014 w dniu 02.04.2014 r. na: „Budowę dziewięciu placów OUTDOOR FITNESS w miejscowościach: Leńcze przy boisku sportowym, Stanisław Dolny, Barwałd Górny, Leńcze przy Agronomówce, Podolany, Zebrzydowice, Brody, Przytkowice, Barwałd Średni oraz placu rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, z podziałem na 10 zadań”

Pytanie:

w nawiązaniu do przetargu nieograniczonego dotyczącego ''budowy dziewięciu placów OUTDOOR FITNESS'' proszę o informację czy urządzenia takie jak wioślarz, orbitrek oraz biegacz mają być pojedyncze czy podwójne (na jednym pylonie dwa takie same urządzenia)?

Odpowiedź:

Urządzenia wioślarz, orbitrek oraz biegacz mają być pojedyncze.

 

Powyższe ustalenia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

Kalwaria Zebrzydowska, 14.04.2014 r.