Budowa dziewięciu placów OUTDOOR FITNESS w miejscowościach: Leńcze przy boisku sportowym, Stanisław Dolny, Barwałd Górny, Leńcze przy Agronomówce, Podolany, Zebrzydowice, Brody, Przytkowice, Barwałd Średni oraz placu rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej

[16.04.2014] Pytania, odpowiedzi i inne informacje

 

 

znak postępowania: ZP.271.10.2014

Pytania, odpowiedzi i inne informacje dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 71267 – 2014 w dniu 02.04.2014 r. na: „Budowę dziewięciu placów OUTDOOR FITNESS w miejscowościach: Leńcze przy boisku sportowym, Stanisław Dolny, Barwałd Górny, Leńcze przy Agronomówce, Podolany, Zebrzydowice, Brody, Przytkowice, Barwałd Średni oraz placu rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, z podziałem na 10 zadań”

 

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał układania kostki brukowej wg określonego wzoru. W przedmiarach są podane 2 kolory kostki. Proszę o zamieszczenie rysunku schematu rozłożenia kolorów we wzory bądź określenia jak ma być układana.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający będzie wymagał układania kostki brukowej według określonego wzoru; dla przykładu na stronie internetowej zamawiającego www.kalwaria-zebrzydowska.pl zamieszcza się zdjęcie przykładowego wzoru ułożenia kostki brukowej.

PLIK DO POBRANIA: fotografia

 

Pytanie 2:

Proszę o podanie wymiarów dla ławki okrągłej z drewna egzotycznego. Proszę o określenie, z czego ma być wykonana konstrukcja ławki – żeliwny odlew, metal malowany, stal nierdzewna itp.

Odpowiedź na pytanie 2:

Ławka okrągła winna być wykonana z drewna egzotycznego, bez oparcia, o średnicy minimum 2 m. Konstrukcja ławki ma zostać wykonana ze stali malowanej proszkowo, odpornej na oddziaływanie warunków atmosferycznych i korozję.

 

Pytanie 3:

Proszę o podanie wielkości kosza na śmieci z drewna egzotycznego w litrach lub w centymetrach.

Odpowiedź na pytanie 3:

Należy uwzględnić kosz na śmieci o pojemności minimum 30 litrów.

Powyższe ustalenia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Kalwaria Zebrzydowska, 16.04.2014 r.