Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw realizowanego w ramach programu rządowego Radosna Szkoła, z podziałem na 2 zadania: 1) Zadanie nr 1: Plac zabaw przy Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach. 2) Zadanie nr 2: Plac zabaw przy Punkcie Filialnym w Podolanac

[22.05.2014] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Numer ogłoszenia: 109943 - 2014; data zamieszczenia: 22.05.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 93851 - 2014 data 30.04.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, fax. 033 8766301.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.IV.5.
  • W ogłoszeniu jest: Część nr 1 Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 127507,00 PLN.
  • W ogłoszeniu powinno być: Część nr 1 Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 103664,23 PLN.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.IV.5.
  • W ogłoszeniu jest: Część nr 2 Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 155972,79 PLN.
  • W ogłoszeniu powinno być: Część nr 2 Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 126807,15 PLN.