VII Pielgrzymka Regionalnych Towarzystw Kultury do Sanktuarium Kalwaryjskiego

Magiczna Kalwaria to szczególne miejsce. Do Sanktuarium Kalwaryjskiego od wieków przybywają pielgrzymi różnych stanów, zawodów oraz grup społecznych. Dnia 10 maja 2014 r. w pielgrzymce przybyli też członkowie i sympatycy Regionalnych Towarzystw Kultury z Małopolski. W tym szczególnym roku po Kanonizacji naszego wielkiego Polaka, a za razem krajana, na świętego Jana Pawła II. VII Pielgrzymkę Regionalnych Towarzystw Kultury do Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach zadań zleconych przez Urząd Gminy w Kalwarii Zebrzydowskiej.
W spotkaniu modlitewnym wzięło udział ponad 200 osób. Przedstawiciele reprezentowali:

 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej
 • Towarzystwo Przyjaciół Bystrej
 • Towarzystwo Miłośników Czerstwa i Góry Kalwaria
 • Chrzanowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne
 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej
 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Jadownickiej
 • Galicyjskie Towarzystwo Historyczne
 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno
 • Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki”
 • Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie
 • Regionalny Zespół „Serdocki” z Podszkla
 • Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej

Na placu Rajskim wszyscy uczestnicy pielgrzymki na powitaniu otrzymali pamiątkowe plakietki. Przed Bazyliką, pielgrzymów powitał burmistrz miasta Zbigniew Stradomski, zrobiono wspólne zdjęcie.
Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą koncelebrowaną, której przewodniczył oraz homilię wygłosił o. Egidiusz Włodarczyk z tutejszego Sanktuarium. W koncelebrze uczestniczył ks. Stanisław z drugiej pielgrzymki.
Uczestnicy pielgrzymki przeczytali modlitwy.
Po mszy pod pomnikiem św. Jana Pawła II odczytano modlitwę, złożono kwiaty i zapalono znicz. Następnie przy kaplicy Piłata rozpoczęła się Droga Krzyżowa prowadzona przez brata Daniela, podczas której reprezentanci wszystkich stowarzyszeń czytali rozważania przy poszczególnych stacjach. Po zejściu z Góry Ukrzyżowania uczestników pielgrzymki udali na przygotowany posiłek, do restauracji w Domu Pielgrzyma w klasztorze oo. Bernardynów.
Osoby, które nie mogły uczestniczyć w Drodze Krzyżowej na Dróżkach, po klasztorze oprowadziła i zaznajomiła z historią tego miejsca przewodniczka Kasia. A Drogę Krzyżową i rozważania na Krużgankach ,dla tej grupy poprowadził i uświetnił śpiewem b. Salwator.
W związku z Jubileuszem 35-lecia Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej, na zakończenie w Auli WSD wystąpił dla pielgrzymów i przybyłych gości Dziecięcy Zespół Regionalny „Serdocki” ze SP z Podszkla.
Pod kierownictwem Krystyny Chowaniec, z pomocą instruktora Eugeniusza Karkoszka. Swoim przepiękny pokazem opartym na zabawach pasterskich i dziecięcych oraz tańcach, a także przyśpiewkach orawskich podbił serca uczestników.
Po przedstawieniu rozpoczęto integracyjne spotkanie przy kawie, herbacie i słodkim co nieco. Spotkanie to stało się okazją do wspólnej wymiany doświadczeń i podarków przywiezionych przez niektóre stowarzyszenia.
Wszystko filmował Stanisław Sypniewski, a dokumentację zdjęciową wykonywał Zbigniew Kochan.
Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej bardzo serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom pielgrzymki za ich obecność oraz wspaniałą atmosferę i udział w modlitwie. Dziękujemy również oo. Bernardynom za bardzo dobre przyjęcie.

Kalwaria Zebrzydowska maj 2014r.
Krystyna Duda