Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym

[29.05.2014] Pytanie i odpowiedź

 

znak postępowania: ZP.K.271.1.2014

Pytanie i odpowiedź dotyczące konkursu ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 106243-2014 w dniu 16.05.2014 r. na: „Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym”

 

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie regulaminu konkursu na „Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym”. W punkcie 9.1 podpunkt 2 opisującą część graficzną pracy konkursowej jest zapis "-wizualizacje pracy konkursowej - prezentacja multimedialna na płycie CD. ". Czy oznacza to, że wizualizacji nie należy umieszczać na planszach? Jaką formę powinna mieć prezentacja multimedialna?

Odpowiedź:

Wizualizacje należy umieścić na planszach. Część graficzną należy wykonać na sztywnych planszach o wymiarach 70x100 cm w układzie poziomym (maksymalnie 4 plansze) wraz z prezentacją multimedialną. Prezentacja multimedialna ma przedstawiać zakres tożsamy z przedstawionym na planszach (może być np. w formacie jpg, pdf).

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu są integralne z ogłoszeniem o konkursie i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.

 

Kalwaria Zebrzydowska, 29.05.2014 r.