Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym

[03.06.2014] Zawiadomienie o spełnieniu warunków udziału w konkursie oraz zaproszenie do składania prac konkursowych

 

Kalwaria Zebrzydowska, 03.06.2014 r.

ZP.K. 271.1.2014

 

ZAWIADOMIENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE

ORAZ ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

KONKURS na: „Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym”, ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 106243-2014 w dniu 16.05.2014 r.

Działając na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych niżej wymienionych uczestników konkursu, spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu:

 

L.p.

Nazwa i adres uczestnika konkursu

1.

STUDIUM Sp. z o. o.
ul. Białostocka 24/7
03-741 Warszawa

2.

Pracownia Architektury
Magdalena Łachańska
ul. Lenartowicza 16
38-200 Jasło

3.

P.P.U.H. ART-DESIGN Jacek Burdziński
ul. M. Archanioła 13/1
41-800 Zabrze

4.

AVASTUDIO Miłosz Łucki
ul. Solna 53
32-020 Wieliczka