Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym

[18.06.2014] Pytania i odpowiedzi

 

znak postępowania: ZP.K.271.1.2014

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 106243-2014 w dniu 16.05.2014 r. na: „Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym”

Pytanie nr 1:

Czy dopuszczalne jest zaadaptowanie na nową funkcję użytkową powierzchni istniejącej salki gimnastycznej (lub innych pomieszczeń budynku szkoły) w związku z budową nowej sali gimnastycznej?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza zmian w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 2:

Czy w związku z planowaną dalszą rozbudową szkoły (poza salą gimnastyczną i łącznikiem) oraz niedoborem powierzchni zabudowy na działce, a także niezbyt adekwatnym budżetem, nie byłoby właściwiej zlokalizować bibliotekę wraz ze świetlicą i ewentualnie zespołem szatniowym w następnym etapie?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie przewiduje zmiany regulaminu konkursu w przedmiotowym zakresie.

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu są integralne z ogłoszeniem o konkursie i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.

 

Kalwaria Zebrzydowska, 18.06.2014 r.