Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym

[23.06.2014] Pytanie i odpowiedź

 

znak postępowania: ZP.K.271.1.2014

Pytanie i odpowiedź dotyczące konkursu ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 106243-2014 w dniu 16.05.2014 r. na: „Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym”

Pytanie:

Czy biorąc pod uwagę niezależne funkcjonowanie sali gimnastycznej na imprezy okolicznościowe powinno wziąć się pod uwagę przy projektowanej sali miejsce na trybuny, które mogą po zdemontowaniu pełnić funkcję dodatkowego pomieszczenia na przedstawienia, umożliwiając jednoczesne funkcjonowanie sali oraz pomieszczenia. Czy należy minimalizować koszty oraz kubaturę i eksploatację traktując salę gimnastyczną jako miejsce w razie potrzeby do montażu przenośnej sceny dla imprez okolicznościowych.

Odpowiedź na pytanie:

Przy opracowywaniu koncepcji należy przewidzieć miejsca na widownię, które będą po zdemontowaniu pełnić funkcję sceny, niezależnie od powierzchni sali gimnastycznej, umożliwiając tym samym jednoczesne funkcjonowanie sali gimnastycznej.

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu są integralne z ogłoszeniem o konkursie i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.

 

Kalwaria Zebrzydowska, 23.06.2014 r.