Dokończenie rozbudowy i przebudowy budynku zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach

[09-10-2014] Pytania, odpowiedzi i inne informacje

 

znak postępowania:ZP.271.21.2014

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczących postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 206085–2014 w dniu 29.09.2014 r. na: „Dokończenie rozbudowy i przebudowy budynku zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach”

 

Pytanie1:

Brak w przedmiarze dostawy i montażu umywalek. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający uzupełnia przedmiar robót o następujące pozycje:

  1. Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym – szt. 8;
  2. Umywalka pojedyncza porcelanowa dla osób niepełnosprawnych – szt. 1;
  3. Półpostument porcelanowy do umywalek – kpl. 9.

Pytanie 2:

W opisie do projektu podano 2 gaśnice proszkowe typu ABC 4kg. Proszę o wyjaśnienie czy dostawa i montaż gaśnic wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie 2:

Należy uwzględnić i wycenić dostawę i montaż 2 sztuk gaśnic proszkowych.

Pytanie 3:

Proszę o wyjaśnienie czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż zaworu napowietrzającego. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie 3:

W zakres zamówienia nie wchodzi dostawa i montaż zaworu napowietrzającego.

Pytanie 4:

Proszę o wyjaśnienie czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż rur wywiewnych. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie 4:

W zakres zamówienia nie wchodzi dostawa i montaż rur wywiewnych.

Pytanie 5:

Proszę o wyjaśnienie czy dostawa i montaż wpustu podłogowego wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie 5:

W zakres zamówienia nie wchodzidostawa i montaż wpustu podłogowego.

 

Pytanie 6:

W przedmiarze przyłącza kanalizacyjnego podano szambo z tworzywa sztucznego. Jednakże w projekcie zaprojektowano szambo betonowe pojemności 6 m3. Później podano także pojemności 9,5 oraz 10 m3. Proszę o podanie materiału z jakiego ma być wykonane szambo (tworzywo sztuczne czy betonowe) oraz pojemności szamba (6 m3, 9,50 czy 10 m3). Proszę o wyjaśnienie tej kwestii. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź na pytanie 6:

W ofercie należy uwzględnić i wycenić szambo betonowe o pojemności 9,5 m3.

Pytanie 7:

Pytania do przedmiaru „Roboty wykończeniowe”:

7.1. Poz. 19 - Proszę o podanie przykładowego typu, rodzaju oraz parametrów opraw oświetleniowych w podanej pozycji gdyż w projekcie nie podano.

7.2. Poz. 20 - Proszę o podanie przykładowego typu, rodzaju oraz parametrów opraw porcelanowych bryzgoszczelnych w podanej pozycji gdyż w projekcie nie podano.

7.3. Poz. 21 - W podanej pozycji podano Montaż lampy zewnętrznej z wyłącznikiem zmierzchowym. Proszę o podanie przykładowego typu, rodzaju oraz parametrów lampy zewnętrznej wraz z podaniem przykładowego typu oraz parametrów wyłącznika zmierzchowego gdyż w projekcie nie podano.

7.4. Poz. 31-32 - W podanych pozycjach podano urządzenia sanitarne na elemencie montażowym. Jednakże w projekcie podano miskę ustępową stojącą z wylotem pionowym. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności przedmiaru z projektem.

7.5. Poz. 36 - W podanej pozycji podano montaż stałych drzwi do natrysków w ilości 8 kpl. Jednakże w projekcie podano „Zasłony do prysznicy” w ilości 8 sztuk. Proszę o wyjaśnienie czy do wyceny należy przyjąć drzwi do prysznicy czy zasłony.

7.6. Poz. 45 - Proszę o podanie pojemności przepływowego elektrycznego podgrzewacza wody.

7.7. Poz. 72 - W podanej pozycji podano „Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm) - cokół budynku = kolor do ustalenia z Inwestorem”. Jednakże według projektu na cokole powinny być płytki klinkierowe w kolorze szarym. Proszę o wyjaśnienie czy cokół budynku należy wykonać z tynku mozaikowego (zgodnie z przedmiarem) czy z płytek klinkierowych  (zgodnie z projektem).

7.8. Poz. 88 - W podanej pozycji podano okładziny schodów z płytek betonowych, antypoślizgowych z posypką granitową. Jednakże w projekcie podano gres antypoślizgowy w kolorze szarym. Proszę o wyjaśnienie czy schody zewnętrzne należy obłożyć płytkami betonowymi z posypką granitową (zgodnie z przedmiarem) czy gresem (zgodnie z projektem).

7.9. Poz. 92 - W podanej pozycji podano ułożenie podjazdu dla niepełnosprawnych z elementów betownych z posypką i kostki betonowej. Jednakże według projektu pochylnię dla niepełnosprawnych należy obłożyć gresem antypoślizgowym w kolorze szarym. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

7.10. Poz. 102 - W podanej pozycji podano „Dostawa i montaż biurka wraz z krzesłem obrotowym na kółkach do pokoju sędziów - kolor do ustalenia z Inwestorem”.  Proszę o podanie parametrów biurka i krzesła.

7.11. Poz. 107 - W podanej pozycji podano krzesła. Proszę o podanie parametrów krzeseł.

Odpowiedź na pytanie 7:

Ad. 7.1.

Należy wycenić oprawę np. ATLANTYK 3, 2x14 W, świetlówki T5, stopień ochrony IP65,
strumień świetlny oprawy 2160 lm, produkt firmy Lug Light Factory lub równoważny.

Ad. 7.2.

Należy wycenić oprawę np. SELIA 226P, 2x26 W, świetlówki kompaktowe PLC 4PIN, IP65, 1638 lm, produkt firmy Elgo (grupa Brilum) lub równoważny.

Ad. 7.3.

Należy wycenić oprawy np. SELIA takie jak opisano w odpowiedzi na pytanie 7.2. lub równoważne. Automat zmierzchowy z wewnętrznym czujnikiem światłoczułym, hermetyczny, montaż natynkowy, 16A, zasilanie 230V AC, stopień ochrony automatu IP65, pobór mocy 0,56 W, wymiary min. 50x67x26 mm.

Ad. 7.4.

Należy wycenić urządzenia sanitarne na elemencie montażowym.

Ad. 7.5.

Należy wycenić montaż stałych drzwi do natrysku zgodnie z przedmiarem robót.

Ad. 7.6.

Zamawiający modyfikuje w przedmiotowym zakresie przedmiar robót. Z przedmiaru robót wykreśla się pozycje nr 44, 45, 46, a w ich miejsce wpisuje się pozycję: Dostawa i montaż podgrzewacza elektrycznego wiszącego, pojemność 140 l, moc 2KW – kpl. 2.

Ad. 7.7.

Wykonanie cokołu budynku należy wycenić według przedmiaru.

Ad. 7.8.

Schody zewnętrzne należy wycenić zgodnie z przedmiarem.

Ad. 7.9.

Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych należy wycenić zgodnie z przedmiarem.

Ad. 7.10.

Biurko o wymiarach minimalnych: szerokość 130 cm x głębokość 60 cm x wysokość 76 cm z regałem otwartym i szufladami, konstrukcyjnie usytuowanymi nad podłogą. Blat biurka z płyty meblowej okleinowanej, krawędzie z okleiny CPV osadzony na stabilnych nogach, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Krzesło obrotowe wyposażone w ergonomiczne, wyprofilowane oparcie, regulowana wysokość z oparciami, na kółkach, obite materiałem, z tapicerowanym siedziskiem oraz oparciem, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.

Ad. 7.11.

Należy wycenić krzesła zgodnie z przedmiarem. Oparcia i siedziska krzeseł ze sklejki bukowej lakierowanej, grubość sklejki minimum 12 mm, minimalne wymiary krzesła: wysokość 88 cm x szerokość 60 cm x głębokość 49 cm.

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1) w cenie oferty należy dodatkowo uwzględnić i wycenić następujące pozycje:

Próby i pomiary:

Nr

Podstawa

Opis robót

Jm

Ilość

1

KNNR 5/1301/1

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego  nn, obwód 1-fazowy

pomiar

40,000

2

KNNR 5/1303/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy

pomiar

1,000

3

KNNR 5/1303/2

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny

pomiar

39,000

4

KNNR 5/1304/1

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt.

1,000

5

KNNR 5/1304/3

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy

szt.

1,000

6

KNNR 5/1304/04

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar każdy następny

szt.

3,000

7

KNNR 5/1305/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza

próba

1,000

 

2) Zamawiający wykreśla z przedmiaru robót (roboty wykończeniowe) pozycję nr 1: Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne – tylko kratki, szt. 20,000.

3) Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.6. z przedmiaru robót wykreśla się pozycje nr 44, 45, 46, a w ich miejsce wpisuje się pozycję: Dostawa i montaż podgrzewacza elektrycznego wiszącego, pojemność 140 l, moc 2KW – kpl. 2.

 

Powyższe ustalenia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kalwaria Zebrzydowska, 09.10.2014 r.