Podsumowanie działalności SPZOZ

W miniony piątek tj. 7 listopada br. zostało zwołane przez burmistrza Zbigniewa Stradomskiego spotkanie członków Rady Społecznej SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej, podsumowujące obecną kadencję. Była to dobra okazja do omówienia działalności naszej lokalnej służby zdrowia oraz podziękowania za dotychczasową działalność - Panu Grzegorzowi Pasternakowi- pełniącemu obowiązki kierownika SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej, a także przedstawicielom Rady Pracowniczej. Spotkanie zdominowała dyskusja na temat nowych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zamierzeń w kolejnej kadencji samorządu.

Nasza lokalna służba zdrowia ma się dobrze. Pomimo rosnącej konkurencji oraz przejściowych zawirowań, związanych z kontraktowaniem usług medycznych, jest w dobrej kondycji finansowej i oferuje pacjentom podstawowy pakiet usług wraz z całodobową podstawową opieką medyczną.

Warto podkreślić, że nasza lokalna samorządowa służba zdrowia nie jest deficytowa i nie przynosi strat. Wręcz przeciwnie - dobre gospodarowanie finansami przez kierownictwo SPZOZ, pozwoliło sfinansować ze środków własnych w latach 2011-2014 ważne remonty w Kalwarii, Leńczach i Przytkowicach, razem na kwotę ok. 210 tys. zł. Dla podniesienia bezpieczeństwa oraz lepszej jakości obsługi pacjentów, za kwotę ponad 73 tys. zł zakupiono nową centralę telefoniczną, agregat prądotwórczy, zestaw kamer i sprzętu do monitoringu oraz zestaw nowych komputerów wraz z oprogramowaniem i serwerem, a na bieżąco dokonuje się wymiany umeblowania. Także, ze środków własnych, wypracowanych przez SP ZOZ w okresie ostatnich czterech lat, dla poprawy jakości świadczonych usług zakupiono nowy specjalistyczny sprzęt medyczny, razem na kwotę ponad 172 tys. zł.

Kierownik Grzegorz Pasternak przekazał, że tego roku opracowano dokumentację, a w przyszłym wykonana zostanie termomodernizacja budynków; Ośrodka Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Ośrodka Zdrowia w Leńczach.

W odpowiedzi na wniosek dotyczący wsparcia przez samorząd zakupu aparatu rentgenowskiego dla SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej, burmistrz Zbigniew Stradomski poinformował, że przedmiotowy wniosek został wpisany w projekt budżetu gminy na 2015 rok. Zakup aparatu rentgenowskiego dla naszej przychodni poparli także wszyscy obecni na spotkaniu członkowie Rady Społecznej.

W związku z uruchomioną procedurą konkursową, na wniosek burmistrza, w głosowaniu jawnym wytypowano Panią Agatę Leja jako przedstawiciela Rady Społecznej do Komisji Konkursowej, której celem będzie dokonanie wyboru kierownika SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Dyskusja o planach na najbliższą przyszłość dotyczyła nowych inwestycji, które winny spowodować rozwój i konkurencyjność naszej lokalnej samorządowej służby zdrowia. Jednym z dyskutowanych pomysłów była budowa przy kalwaryjskiej przychodni małego basenu, dostosowanego dla celów rehabilitacji, ale także rekreacji dzieci, młodzieży i mieszkańców. Takie pomysły zostały już zrealizowane w wielu miejscach i przynoszą bardzo dobre rezultaty. Może warto i naszym mieście je zastosować.