Świećmy przykładem

To kolejna akcja zorganizowana przez IPA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policjantów) we współpracy z Burmistrzem Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, celem zapewnienia bezpieczeństwa pieszych, szczególnie tych przemieszczających się w nieoświetlonych miejscach gminy.

Najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, które podążając codziennie do szkoły i z powrotem do domu, pokonują trasę, biegnącą bardzo często równolegle do ruchliwych dróg gminnych, powiatowych, czy wojewódzkich.

Już od 1 października trwa w szkołach samorządowych Gminy Kalwaria Zebrzydowska akcja rozdawania opasek odblaskowych oraz towarzyszące jej „pogadanki” prowadzone przez przedstawicieli policji z naszego miasta, na temat przeszkolenia zasad poruszania się po drodze.

„Zachęcam dzieci, młodzież oraz ich rodziców do aktywnego uczestnictwa w tej akcji, poprzez noszenie w widocznym miejscu, na ręce lub na nodze, opasek odblaskowych. Pieszy, który nosi taką opaskę, jest widoczny przez zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego z dużej odległości. Wysiłek jest niewielki, a skutek może być nieoceniony, ratując nas od nieszczęśliwego wypadku i utraty zdrowia, a nawet życia. Bardzo dziękuje stowarzyszeniu IPA za promowanie tej akcji. Jestem przekonany, że niewielkie fundusze wydatkowane z budżetu gminy na ten cel, są jak najbardziej zasadne.” – podkreśla Burmistrz Miasta Zbigniew Stradomski.