Burmistrz dokonał transakcji. Nowy rozdział w historii „Winiarni” w Brodach

Zbigniew Stradomski, reprezentujący Gminę Kalwaria Zebrzydowska, kupił majątek dawnej Winiarni w Brodach, za okazyjną kwotę 1 mln 210 tysięcy złotych, stanowiącą 30 procent faktycznej wartości tej nieruchomości. Akt notarialny tej nieruchomości o powierzchni 7,8 ha, został spisany 12 listopada 2014 r. w kancelarii notarialnej w Krakowie.

 

"Uważam, że robimy dobry interes, bo cena jest bardzo korzystna. To duży teren o dobrej lokalizacji, z ogromnym potencjałem. Syndyk przekazuje gminie prawo wieczystego użytkowania działek oraz własność budynków, które wolne są od obciążeń i zobowiązań. Bardzo rzadko zdarzają się okazje do pozyskania tak dużego gruntu, skoncentrowanego w jednym obszarze i z tak dobrą lokalizacją. Dowodem atrakcyjności terenu jest fakt, że niełatwo było go kupić. Było to możliwe dzięki zabezpieczeniu interesów gminy, m.in. poprzez wpis do ksiąg wieczystych prawa pierwokupu tych nieruchomości. Jest wiele możliwości wykorzystania tych zasobów. Póki co, dochód z dzierżaw od ośmiu firm, korzystających z tego terenu, pozwoli na jego zabezpieczenie i obsługę. Po raz kolejny udało mi się naprawić zaniechania z przeszłości." – przekazał tuż po spisaniu aktu Burmistrz Miasta Zbigniew Stradomski.

Akt notarialny umowy sprzedaży (pdf)