Zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz 13 innych jednostek objętych porozumieniami z dnia 2 września 2014 r. w roku 2015

[25.11.2014] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Polska-Kalwaria Zebrzydowska: Przesył energii elektrycznej
2014/S 227-400757
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7Osoba do kontaktów: Ksenia Podlaszewska, Marzena Turcza34-130 Kalwaria Zebrzydowska POLSKA Tel.: +48 338766700 / 338766004E-mail: zp@kalwaria-zebrzydowska.plFaks: +48 338766301
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak
Zespół Szkół nr 2 w Brodach Brody 47934-130 Brody POLSKA
Zespół Szkół nr 3 w Przytkowicach Przytkowice 54234-141 Przytkowice POLSKA
Zespół Szkół nr 4 w Zebrzydowicach Zebrzydowice 19334-130 Zebrzydowice POLSKA
Zespół Szkół nr 5 w Barwałdzie Górnym Barwałd Górny 21334-130 Barwałd Górny POLSKA
Zespół Szkół nr 6 w Leńczach

(...)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

12.11.2014
V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
POLSKA
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Tel.: +48 122654198 Faks: +48 122654296
V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 858 903,05 PLN Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 844 841,30 PLN Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1

(...)

 

PLIK DO POBRANIA
Ogłoszenie z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U./S S227 25/11/2014 400757-2014-PL)