Stulecie Legionów Polskich

Biblioteka Publiczna zaprasza do obejrzenia wystawy „Stulecie Legionów Polskich”, przygotowanej w związku ze Świętem 11 Listopada. W roku obecnym przypadają rocznice ważnych wydarzeń z historii Polski i Europy – stulecie wybuchu I wojny światowej oraz powstania Legionów Polskich. Latem 1914 roku rozpoczął się konflikt zbrojny, który przyniósł Polsce wolność po okresie zaborów. Za datę odzyskania niepodległości przyjęto symbolicznie 11 listopada – dzień, w którym podpisano zawieszenie broni na froncie zachodnim a na ziemiach polskich Józef Piłsudski objął komendę nad wojskiem polskim.
W latach 1914-1917 działały Legiony Polskie, powstałe na bazie stworzonych przez Józefa Piłsudskiego oddziałów strzeleckich i innych przedwojennych organizacji niepodległościowych. Czyn Legionowy zapoczątkował wymarsz Pierwszej Kompanii Kadrowej z krakowskich Oleandrów 6 sierpnia 1914r. Legioniści Józefa Piłsudskiego podnieśli sprawę niepodległości Polski w czasie I wojny światowej, a potem stali się kadrą dla wojska i administracji odrodzonego w 1918 państwa polskiego. Brygady legionowe walczyły w Królestwie Polskim, Galicji, Karpatach Wschodnich, Besarabii oraz na Bukowinie i Wołyniu. Tam, w 1916r, pod Kostiuchnówką stoczyły swoją największą
bitwę.
Fenomen Legionów wykraczał daleko poza ich militarne znaczenie. Idea walki zbrojnej o niepodległość nawiązywała do powstań narodowych, szczególnie styczniowego. Dziedzictwo Legionów było w okresie II Rzeczpospolitej jednym z najważniejszych elementów kształtujących tożsamość i patriotyczną postawę Polaków. Upamiętniano miejsca legionowych bojów, organizowano marsze szlakami bojowymi poszczególnych formacji. Dawni legioniści tworzyli wojskową i polityczną elitę. Słowa „Pierwszej Brygady”, czy sformułowanie „siwy strzelca strój ”zaistniały na trwale w świadomości Polaków. Po 1945 roku władze Polski Ludowej bezskutecznie usiłowały wymazać zbiorową pamięć o Legionach. Jej kultywowanie było wyrazem antykomunistycznego oporu i sprzeciwu wobec
zakłamywania historii.
Przy organizacji wystawy „Stulecie Legionów Polskich” wykorzystano materiały o Józefie Piłsudskim – twórcy Legionów Polskich, Naczelniku Państwa i późniejszym Marszałku Polski. Zwiedzający mogą prześledzić Szlak I Kompanii Kadrowej - z Krakowa do Kielc. Szczególnie interesujący jest wątek lokalny – informacje o legionistach z okolic Kalwarii oraz zdjęcia miejsc upamiętniających wydarzenia Wielkiej Wojny na terenie naszej gminy.

Wystawę można obejrzeć do 11 grudnia 2014r. w lokalu Biblioteki Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej al. Jana Pawła II 24.