Informacja podsumowująca wybrane obszary administracji samorządowej w kadencji 2010-2014

W związku z podsumowaniem kadencji 2010-2014 i zakończeniem pracy na stanowisku Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, przedkładam do wiadomości mieszkańców wybrane, najważniejsze informacje podsumowujące prace administracji samorządowej w w/w okresie.

Jednocześnie informuję, iż w dniu 1 grudnia 2014 r. Zarządzeniem nr 652/2014 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zleciłem przeprowadzenie w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej inwentaryzacji szczegółowej według stanu na dzień 1 grudnia 2014 r.

 

 

Informacja podsumowująca wybrane obszary administracji samorządowej w kadencji 2010-2014