Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych oraz nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska a także utworzenia i prowadz

[05.01.2015] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

2015/S 002-002595
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiejul. Mickiewicza 7Osoba do kontaktów: Ksenia Podlaszewska, Marzena Turcza34-130 Kalwaria ZebrzydowskaPOLSKATel.: +48 338766700 / 338766004E-mail: zp@kalwaria-zebrzydowska.plFaks: +48 338766301
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

(...)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.12.2014
V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o. o.Os. Rzeka 13334-451 TylmanowaPOLSKAE-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; lrataj@pukempol.plTel.: +48 182625095Faks: +48 182625353
V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 988 197,40 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 227 500 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 2
V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

(...)

 

PLIK DO POBRANIA: Ogłoszenie z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U./S S2 03/01/2015 2595-2015-PL)