Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

[16.01.2015] Pytania, odpowiedzi i inne informacje

 

znak postępowania: ZP.271.1.2015

Pytania, odpowiedzi i inne informacje dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 3701–2015 w dniu 12.01.2015 r. na: „Budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska”

 

Pytanie 1:

Zamawiający w Programie Funkcjonalnym wymaga zastosowania zbiorników oczyszczalni wykonanych ze stali zgodnej z EN858-1, czy zamawiający dopuści zbiorniki wykonane z PEHD?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zbiorników wykonanych z PEHD, ani z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym (GRP). Zamawiający
wymaga, aby zbiorniki oczyszczalni wykonane były ze stali nierdzewnej
chromowo-niklowo-molibdenowej wg normy DIN 1.4571.

 

Pytanie 2:

Zamawiający w Programie Funkcjonalnym wymaga zastosowania zbiorników oczyszczalni wykonanych ze stali zgodnej z EN858-1, czy zamawiający dopuści zbiorniki wykonane z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym (GRP), które to zostały wykreślone z PFU?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zbiorników wykonanych z PEHD, ani z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym (GRP). Zamawiający
wymaga, aby zbiorniki oczyszczalni wykonane były ze stali nierdzewnej
chromowo-niklowo-molibdenowej wg normy DIN 1.4571.

 

Pytanie 3:

Czy zamawiający dopuści technologię pracy oczyszczalni wymagającą zastosowania osadnika gnilnego lub osadnika wstępnego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania osadnika gnilnego lub osadnika
wstępnego. Zamawiający podtrzymuje wymagania technologiczne dla oczyszczalni zawarte w pkt. 2.2, ppkt. 11 i 13 PFU.

 

W konsekwencji udzielonych odpowiedzi na pytanie nr 1 i 2 Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje zapis zawarty w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, w następujący sposób: w pkt. 2.2. Oczyszczalnie ścieków ppkt. 4 PFU strona 14/69 jest zapis: „Wymaga się, aby zbiorniki oczyszczalni były wykonane ze stali zgodnej z EN858-1”, a winno być: „Wymaga się, aby zbiorniki oczyszczalni były wykonane ze stali nierdzewnej chromowo-niklowo-molibdenowej wg normy DIN 1.4571”.

 

Powyższe ustalenia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Kalwaria Zebrzydowska, 16.01.2015 r.