Kolędowanie przyjaciół Kalwarii

Kultywując tradycje bożenarodzeniowe, Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej zorganizowało 29 stycznia 2015 r. w swoim lokalu coroczne Wspólne Kolędowanie. Przy świątecznych stołach zasiadło ok. 60 osób - przyjaciół i sympatyków Towarzystwa.

Nie zabrakło też szczególnych gości w osobach: o. Melchiora Cichego i br. Salwatora - przedstawicieli z Klasztoru, Burmistrza Miasta Augustyna Ormantego, Wwiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Piotra Janusiewicza oraz dyrektora CKSiT Andrzeja Burdka.

Zgodnie zwyczajem nie zabrakło życzeń noworocznych, były też mowy powitalne i okazjonalne. W pięknie udekorowanej sali, wspólnie śpiewano kolędy, przy pomocy śpiewników oraz ekranu z wybranymi kolędami.

Spotkanie uświetniły kolędy w wykonaniu br. Salwatora, Andrzeja Jaskiernego oraz harcerzy 3DH „Badyle” z Kalwarii Zebrzydowskiej.

Na szczególne słowa uznania zasługuje zespół muzycy „U Panka”, który ubarwił kolędowanie, grając w składzie: Adam Kurowski, Włodzimierz Panek, Zygmunt Serwin oraz Andrzej Czarniak. Muzycy ci zawsze bardzo chętnie występują społecznie na imprezach organizowanych przez Towarzystwo i nie tylko, za co im serdecznie dziękujemy.

Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej składa bardzo serdeczne podziękowanie wszystkim uczestnikom spotkania, a szczególnie znakomitym gościom.

Dziękujemy również wszystkim osobom, które pomogły w przygotowaniu tego spotkania.

Zapraszamy w przyszłym roku.

 

Krystyna Duda

Prezes TPKZ

 

Kolędowanie przyjaciół Kalwarii

Kolędowanie przyjaciół Kalwarii

Kolędowanie przyjaciół Kalwarii

Kolędowanie przyjaciół Kalwarii