Goście z Hameln

W dniach 28 – 30. 08. 2006 przebywał w Kalwarii Zebrzydowskiej Burmistrz Partnerskiego miasta Hameln Pan Klaus Arnecke wraz z małżonką Ulrike.

W dniach 28 – 30. 08. 2006 przebywał w Kalwarii Zebrzydowskiej Burmistrz Partnerskiego miasta Hameln Pan Klaus Arnecke wraz z małżonką Ulrike. Była to wizyta pół-prywatna i pół-służbowa. Półprywatna, gdyż goście zwiedzili Sanktuarium , spacerowali po dróżkach kalwaryjskich, odwiedzili Zakład Terapii Zajęciowej w Zebrzydowicach, a także przeszli Traktem Królewskim Krakowa - od Bramy Floriańskiej do Wawelu – poznając  jego stare zabytki.
Pół-służbowo, gdyż Pan Arnecke  odbył cztery spotkania, z których dwa
 były jakby podsumowaniem  partnerskiej współpracy za jego kadencji, którą 10 września 2006 r. zakończył. Na tych spotkaniach wspominano cały okres wspólnej pracy, wymieniano osiągnięcia , wspominano ludzi , którzy przyczynili się  do tego, że ta  współpraca tak się rozwija - od  Pastora Dickmana i ojca Melchiora Cichego począwszy, poprzez inne osoby rozwijające  partnerstwo  różnych grup wiekowych  i na różnych płaszczyznach. Wspominano również rok 2001, kiedy to zostało podpisane - przez obu Panów Burmistrzów : Arnecke i Ormanty -  oficjalne partnerstwo naszych miast. Rozmawiano o nowych członkach Vereiny ds. partnerstwa w Hameln  i w Kalwarii Zebrzydowskiej,  i o tym co może przynieść najbliższa przyszłość. Pan Arnecke wspomniał tez, że o podpisanie partnerstwa z Hameln starało się  kilka innych polskich miast, m in. Olsztyn, Środa Śląska, lecz zwyciężyły walory Kalwarii Zebrzydowskiej.
 Pozostałe dwa spotkania, na które Pan Burmistrz Arnecke został we wtorek zaproszony, to spotkania ze strażakami na Bugaju i w Barwałdzie Górnym. Przed południem pan Sołtys wsi Bugaj Pan Jan Maluty przewiózł gości z Klasztoru do strażnicy na Bugaju. Tam na gości oczekiwali nie tylko strażacy, ale również kobiety z koła gospodyń, które przygotowały wyśmienite ciasto, a które Państwu Arnecke bardzo smakowało. Rozmawiano o osiągnięciach tej małej wioski, co można było udokumentowane  zobaczyć,   jak i o jej potrzebach. Jedną z potrzeb jest zakup samochodu strażackiego, na  który strażacy z Bugaja zebrali już pewna kwotę, a Pan Burmistrz Arnecke obiecał pomóc to sfinalizować.
Wieczorem zaś Państwo Arnecke spotkali się na przyjacielskim spotkaniu ze strażakami  w Barwałdzie Górnym, którzy jeszcze raz  podziękowali serdecznie za przekazanie Ochotniczej Straży Pożarnej  samochodu strażackiego marki Mercedes w roku 2003. Opowiadaniom i wspomnieniom nie było końca.
Z całej wizyty Państwo Arnecke byli bardzo zadowoleni. Wyjeżdżając z Kalwarii zabrali znów bardzo miłe przeżycia, wspomnienia i pozdrowienia dla mieszkańców miasta Hameln.

Wizyta

Wizyta

Wizyta

Wizyta