Zmiany w gospodarce odpadami

Szanowni mieszkańcy Gminy Kalwaria Zebrzydowska, Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, iż rozpoczęła się procedura wymiany obecnie stosowanych oznakowań na pojemniki przeznaczone do odbioru odpadów komunalnych, które zostaną zastąpione kodami kreskowymi co umożliwi bieżącą kontrolę odbieranych odpadów z podziałem na frakcje: papier, plastik/metal, szkło, odpady biodegradowane oraz odpady komunalne zmieszane.

Pierwsze kody kreskowe będą dostarczane mieszkańcom przez firmę EMPOL (za potwierdzeniem odbioru).

Prosimy o zwrócenie uwagi, aby naklejać odpowiednie kody tzn. na odpowiednie pojemniki oraz worki z podziałem na frakcje.

 

Worki oraz pojemniki, na których nie będą naklejone odpowiednie kody, nie będą odbierane.

Wszelkie zgłoszenia, reklamacje, zapotrzebowanie na: kody kreskowe, worki, harmonogramy należy zgłaszać do Biura Obsługi Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi. Również wnioski z zakresu odbioru odpadów wielkogabarytowych, dzierżawy i sprzedaży pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych należy zgłaszać do Biura Obsługi zlokalizowanego w Kalwarii Zebrzydowskiej, przy ul. Sowińskiego 16.

Biuro czynne od pon. w godz: od 6:30 do 16:00, wt. – pt. w godz.: 6:30-14:30 oraz w pierwszą sobotę miesiąca od 7:00 do 13:00 nr telefonu 669 978 712 lub bezpośrednio do przedstawiciela wykonawcy:

Pana Tomasza Jodłowskiego tel. 723 684 644 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Jednocześnie informujemy, że do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) można oddawać następujące odpady:

wielkogabarytowe, odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, papier, tektura, szkło, opakowania ze szkła, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji (zielone), przeterminowane leki, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, detergenty, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice, środki ochrony roślin, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Przypominamy, że na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, odpady komunalne gromadzimy w następujący sposób:

W zabudowie jednorodzinnej:

  • worek żółty – tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe;
  • worek niebieski – papier, tektura;
  • worek zielony – szkło;
  • worek brązowy – odpady biodegradowalne;
  • pojemnik (ewentualnie worek czarny) – odpady komunalne zmieszane;
  • odpady wielkogabarytowe - będą odbierane dwa razy w roku na wniosek właściciela nieruchomości, który należy złożyć w Biurze Obsługi Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi.

Wiosna – II termin wywozu kwiecień
Jesień – II termin wywozu październik

W zabudowie wielorodzinnej:

  • pojemnik żółty – tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe;
  • pojemnik niebieski – papier, tektura;
  • pojemnik zielony – szkło;
  • pojemniki o odpowiedniej pojemności: 120, 240, 1100, lub 7000 l – odpady komunalne zmieszane

Odpady będą odbierane ściśle co do rodzaju według wyznaczonego harmonogramu.

Informacje w sprawach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej można uzyskać pod nr tel. 33 8766 004, 735 429 218 lub osobiście II piętro, pokój nr 14

 

Gospodarka odpadami